Prof. montageteam
#E8E4E3

Velkommen til MAS-HØVIK

Vi har ALT i lagerindretning

Velkommen til MAS-HØVIK

Langgods - en selvbærende grenreol hal

Velkommen til MAS-HØVIK

Behov for et professionelt smalgangslager?

Velkommen til MAS-HØVIK

Stort program indenfor personaleomklædning 

Velkommen til MAS-HØVIK

Shuttlesystem - Kompaktlagring med fleksibilitet

Montage

 

Vi har gennem alle år i markedet lagt stor vægt på høj service og kvalitet gennem hele salgsledet - fra tilbudsfase til færdig opstilling. Dette er grunden til at vi sætter en stor ære i, at have et professionelt hold af egne montører til servicering af vores kunder.

Vores service- og montør team har mange års erfaring indenfor montering og demontering af alle reoltyper og fabrikater, indskudte etager, lagerautomater m.v.

Ring og få et uforpligtende tilbud på montage, demontage eller andre lignende opgaver.

Serviceeftersyn på lagerinventar iht. DS/EN 15635

MAS-HØVIK A/S har høj fokus på kvalitet og sikkerhed, og har gennem virksomhedens mangeårige erfaring stor viden omkring de faremomenter der er på et lager. Derfor hjælper vi også rigtig mange virksomheder med, at opretholde et højt sikkerhedsniveau på deres lager ved at forestå det årlige lovpligtige serviceeftersyn hos dem.

Det kan vi også tilbyde din virksomhed!

Der er mange gode grunde til at prioritere vedligehold og sikkerhed på lageret højt:

  • Primært for at have ordentlige og sikre forhold for de mennesker som færdes på lageret - medarbejdere, kunder, leverandører m.v.
  • Forebyggelse og vedligehold giver færre omkostninger, og sikrer en forsvarlig oplagring af dine varer.
  • Et sikkert og vedligeholdt lager fremstår seriøst i forhold til eksterne interessenter.
  • Opnå et godt og konstruktivt samarbejde med de relevante offentlige kontrol myndigheder

 Der er fra myndighedernes side en skærpet fokus på sikkerheden på lagre, hvilket naturligvis skyldes, at lageret kan være et farligt sted at færdes, såfremt forholdsregler og inventar ikke anvendes og vedligeholdes korrekt. Sikkerheden er blevet skærpet yderligere ved indførelsen af den fælles europæiske standard, DS/EN 15635 Stationære opbevaringssystemer af stål – Anvendelse og vedligeholdelse af udstyr til opbevaring.

I henhold til DS/EN15635 skal virksomheden have en systematisk kontrol af lagerinventar. Det skal efterses minimum én gang årligt, og eftersynet skal kunne dokumenteres. For at sikre et konstant højt sikkerhedsniveau på dit lager i henhold til de nye standarder tilbyder vort uddannede serviceteam at foretage kontrolfunktionen for Dem.

Et årligt serviceeftersyn fra MAS-HØVIK indeholder følgende:

  • I registreres i vort interne service system, som sikrer at vi kommer hvert år. På den måde fritages I for at administrere og sikre overholdelsen af det lovpligtige årlige eftersyn.
  • En professionel og omfattende gennemgang af vores erfarne reolinspektører, iht. DS/EN15635.
  • Kontrolrapport der detaljeret beskriver de forhold der er konstateret under eftersynet, og dokumentation for at det årlige eftersyn er overholdt.
  • Tilbud på udbedring af eventuelle fejl/mangler konstateret under eftersynet.
  • De årlige kontrolrapporter arkiveres i vort service system, hvilket giver mulighed for evaluering af for eksempel gentagne brugerfejl m.v.

 Kontakt vort serviceteam på 8686 2655, og få yderligere information samt et tilbud på serviceeftersyn af dit lager!