Mecalux er en af verdens absolut førende producenter af automatiserede lagersystemer. Dette gælder for såvel miniloadsystemer med box håndtering, som for avancerede kransystemer for pallehåndtering til det automatiserede lager.

Automatisering af store dele af processerne på lageret vinder mere og mere frem. Dette skyldes bl.a. stigende krav til konkurrenceevne, beskæftigelsessituation, krav til stram styring, leveringssikkerhed samt valide data.

En anden væsentlig grund til at overveje det automatiserede lager, er at maksimere udnyttelsen af det frie areal man har til rådighed. Dette optimeres væsentligt ved implementering af det automatisere lager.

Ovennævnte faktorer var de primære bevæggrunde for udviklingen af kraner til afløsning af trucken.

Kraner kan specielt udnyttes ved deres hastighed og muligheden for at gå i højden. Kranlagre kan bygges i højder over 30 meter, og hastigheden forøges væsentligt.


Et automatiseret kranlager medfører en forøgelse af kapacitet, hastighed og sikkerhed i forbindelse med arbejdsgangene på lageret.

Pallereolsystemet til et kranlager kan opbygges med enkelt- eller dobbeltdybde. Dobbeltdybde giver mulighed for lagring af 2 paller i dybden, og der opnås derved en kapacitetsforøgelse.

Fordele:

 • Automatisering af ind- og udgående vare flow
 • Eliminering af fejl, der ellers kan ske ved manuelle procedurer og arbejdsgange
 • Konstant kontrol og opdatering af varelager gennem avanceret management system
 • Management software til koordinering af samtlige bevægelser på lageret
 • Markant forøgelse af kundeservice og leveringssikkerhed på grund af valide lagerdata
 • Mindsker afhængigheden af kvalificeret arbejdskraft
 • Konstant driftstid året rundt

Vi råder over stor ekspertise og erfaring på området, og kan tilbyde såvel standard- som specialløsninger.

En løsning fra Mecalux adskiller sig fra de fleste andre konkurrenter ved at det komplette system udvikles, produceres og leveres af én og samme leverandør, alt lige fra reoler, kraner til software.

Mecalux Miniload automatiseret lager, for bokse, er opbygget af reolsystemer med køregange. I køregangene håndterer kraner boksene.

Plukke- og håndteringsområdet er bygget på den ene ende, eller på siden af reolsystemet, og består af rullebaner. 

Kranen afleverer boksene på rullebanen, hvorefter den automatisk kører til operatøren af systemet for plukning eller indføring af varer. Herefter returneres boksene til systemet.

Hele systemet styres af et management system, der registrerer samtlige lokationer, in- og output, og man råder derfor altid over en opdateret lageroptælling.

Et optimalt system for bokshåndtering og plukning efter princippet "product to employee".

Systemet kan opbygges med reoler i både enkelt og dobbeltdybde. Dobbeltdybde giver en øget kapacitet, da man ved hver lokation har 2 bokse i dybden. En løsning med dobbeltdybde er optimal for virksomheder, hvor såvel kapacitet som hastighed er vigtige faktorer.

MAS-HØVIK A/S råder over stor ekspertise og erfaring på området, og kan tilbyde såvel standard- som specialløsninger.

En løsning fra Mecalux adskiller sig fra de fleste andre konkurrenter, da det komplette system udvikles, produceres og leveres af én og samme leverandør, alt lige fra reoler, kraner til software.

Fordele:

 • Automatisering af alle operationer i forbindelse med tilgang og afgang fra lageret
 • Optimal pladsudnyttelse
 • Eliminerer manuelle fejl på lageret
 • Konstant kontrol og styring af lagerbeholdningen
 • Konstant drifttid året rundt
 • Øget leveringssikkerhed og kundeservice
 • Kort ROI - Return On Investment