Et semiautomatisk kompakt lager er meget lig en traditionel dybde-stablingsreol. Den eneste forskel er, at bæreskinnerne er forsynet med et kørespor, hvori der kan køre en lille automatiseret vogn, en såkaldt radiostyret shuttle, som fjernstyres fra brugeren i trucken.

Den automatiserede vogn sørger for transporten i reolens kanaler, og langsom truck manøvrering i gangene overflødiggøres takket være denne nye teknologi. Vognen frigiver dermed kapacitet til såvel truck og truckfører.

En traditionel dybdestabling er forbundet med en begrænset fleksibilitet, da hver indgang er ”låst” til en bestemt varetype. Den automatiserede vogn gør op med den begrænsning, og giver en øget fleksibilitet, idet der med vognen kun kræves ens varetype i hver kanal.

Systemet medfører endvidere en væsentlig højere sikkerhed, da truck kørslen holdes udenfor reolen. Af den grund reduceres påkørsler og beskadigelser på reolen også betragteligt.

Grundet den automatiserede transport inde i reolen kan der tilmed opnås en højdeoptimering, da afstanden mellem de lagrede paller kan reduceres.

Et semiautomatisk kompaktlager er velegnet, hvor der er behov for en kompakt oplagring af paller. Systemet kan eksempelvis være et alternativ til mobile pallereoler, som ofte anvendes i frysehuse. Systemet er endvidere velegnet ved midlertidig oplagring, fra en afdeling, til en anden, i en produktions-process i forhold til FIFO princippet.

Vognen kan håndtere forskellige palletyper og størrelser samt belastninger op til 1500 kg. 


FIFO princippet:

Ved FIFO princippet ind lagres pallerne i den ene reol ende, og ud lagres i den modsatte ende. Dette princip kan som nævnt være fordelagtigt mellem 2 produktionsafdelinger.

Den automatiserede vogn vil sørge for, at flytte pallerne frem mod åbningen i den anden ende, således at det hele tiden er muligt at indsætte paller med trucken. Shuttle systemet vil derfor i princippet kunne anvendes på samme vis, som en gennemløbsreol.

 

LIFO princippet:

Ved LIFO princippet, som er det mest almindelige i forbindelse dybdestablingsreoler sker indlagring og udlagring i samme ende.

Det er nu muligt, at omstille shuttlen fra LIFO tilstand til FIFO tilstand eller omvendt. Indstillingen sker via brugermenuen på tabletten.

Denne funktion giver en stor fleksibilitet i brugen af det installerede anlæg.

Nu er det ydermere muligt, at indstille hvilken ende som skal være "pick" henholdsvis "delivery" ved FIFO anvendelse.


Vores nye palle shuttle model 134 tilbyder endnu flere funktioner end tidligere:

Der er 3 modeller:

Model 0812: Til EUR paller 800x1200 mm paller

Model 1012: Til 1000x1200 mm paller

Model 1212: Til 1200x1200 mm paller

Model 1012 kan køre både 800x1200 og 1000x1200 mm paller, og 1200x1200 kan køre alle 3 palletyper.

Alle 3 modeller kan fås til temperaturer under 0 og over 0 grader.

Markant forbedret hastighed:

Såvel acceleration som hastighed er markant forbedret i model 134, og den har nu en hastighed på op til 90 meter i minuttet.

Højere løftehøjde: 

Et nyt og forbedret løftesystem der betyder at løfteplatformen kan løftes mere end 40% højere. Dette betyder, at shuttlen kan håndtere en større nedbøjning på pallen.


Model 134 leveres også med elektromagnetisk låse system, som fastholder shuttlen på gaflerne under transport. Systemet aktiveres og deaktiveres på tablet'en. Der er indikator lamper som blinker, når systemet er aktiveret.

Mecalux shuttle kan leveres med kamera (ekstraudstyr). Formålet med kameraet er at hjælpe operatøren til at placere pallen korrekt i indgangen. Endvidere kan den bruges til at filme en kanal, hvis der er mistanke om dårlige paller eller andre genstande som generer i en kanal.

Kameraet er centreret midt på shuttle, såvel foran som bagpå, og er meget anvendelig i speciel høje installationer.

Den nye shuttle anvender Lithium batterier med Quick Connection System. Det vil sige, at der er ikke nogle kabler som skal forbindes til batteriet. Batteriet sænkes på plades, og samtidig sker tilslutningen til shuttlen.

Batterierne tillader op til 1500 genopladninger. 

I større installationer, eller ved mandskabs skifte kan det tage tid at lokalisere placeringen af den shuttle man ønsker at arbejde med. Dette problem er løst i model 134, da det nu er muligt via en knap på tablet'en at aktivere et lydsignal på den shuttle man søger. På den måde er det langt hurtigere at lokalisere en specifik shuttle.

Safety scanner tilbydes som en option til standardmodellen. Safety scanner er en scanner som placeres såvel foran som bagpå shuttlen. Scanneren identificerer genstande eller personer i kanalen, og stopper shuttlen i det tilfælde, at der er noget i vejen for dens kørsel. Safety scanner er en ekstra sikkerhedsfunktion.

Model 134 leveres med ultrasound sensors. Dette betyder, at shuttlen nu kan detektere palletypen, og tidligere restriktioner omkring palleopbygning, og placering af pallens klodser ikke har samme betydning og nødvendighed.