STOREMASTER Pladereoler er special udviklet til virksomheder indenfor pladebearbejdning. STOREMASTER har udviklet en række specialreoler der ikke blot skaber en øget kapacitet, men samtidig en meget stor optimering af arbejdsprocessen, med ofte uhåndterbare pladestørrelser.

Af fordele kan bl.a. nævnes:

  • Tidsbesparende
  • Kompakt oplagring
  • Hurtig adgang til materialer
  • Mindsket risiko for arbejdsulykker
  • Større udnyttelsesgrad af maskinparken grundet øget materiale flow
  • Korrekt opbevaring mindsker materiale skader, og bedre dermed økonomien

Pladereolerne er naturligvis designet i forhold til gængse pladestørrelser og belastninger. Endvidere kan reolerne fås til lagring af pladebundter med strøer samt til bundter uden strøer.


MasterTower er en kompakt pladeopbevaringsstation som kan betjenes af én person. Stationen består af en kompakt reol med et antal skuffer for opbevaring af plademateriale. På stationen er påbygget en svingkran, hvorpå der hænger et aggregat til løft af hele plader ved hjælp af vakumsug.

Stationen kan leveres med såvel faste som lukbare sider, som muliggør at stationen optager endnu mindre plads, når den ikke er i anvendelse. Endvidere kan den leveres, så den kan betjenes dobbeltsidet med skuffeudtræk til begge sider.