MAS-HØVIK A/S har gennem en lang årrække fungeret som rådgiver og sparringspartner i forbindelse med indretning af danske trælaster. Vi tager del i processen fra de første streger på papiret til færdiggørelse af den nye trælast, og har et tæt samarbejde med projektgruppen hos den enkelte trælast.

Vi har gennem de mange år opnået stor kendskab til, hvordan de enkelte produkttyper på trælasten oplagres mest effektivt, hvordan inventaret skal dimensioneres, samt hvordan der skabes et lager der er sikkert for såvel kunder som medarbejdere.

Vort produktprogram til trælaster er udviklet og tilpasset i samarbejde med vores kunder, hvilket er en af årsagerne til, at vi lever op til kundens forventninger. 

Overvejer du etablering af en ny trælasthandel, omrokering eller optimering af den eksisterende, tilbyder vi vores assistance over hele landet.