Med Mecalux Gennemløbsreol hjælper tyngdekraften pallerne til at rulle på rullebanerne, og sikrer dermed en perfekt produktrotation (FIFO), samtidig med at du spare plads, og tidsforbrug til pallehåndtering.

Et ideelt system til opbevaring af letfordærvelige varer, fx fødevarer på grund af FIFO princippet.

Velegnet til brug i alle industri- eller distributionssektorer.

Muliggør den perfekte rotation af oplagrede varer (FIFO, den første palle, er den første som bliver ud lastet).

Den maksimale kapacitet udnyttes, da gennemløbsreolen er et kompakt lagersystem.

Der spares tid ved pallehåndteringen.

Rullebanerne er som oftest forsynet med bremseruller, således at pallerne får en jævn og ens bevægelse undervejs fra ind lastnings- og til ud lastningssiden

Gennemløbsreoler monteres ved udlastningssiden ofte med palleseparator.


Med en Mecalux Push-Back reol sparer du plads, da antallet af køregange minimeres. Du kan indlaste op til 4 paller i dybden ved anvendelse af skinnesystemet. Ved et behov for flere end 4 paller i dybden konfigureres systemet med ruller istedet.

Alle paller i hver kanal, bortset fra den sidste (den yderste), placeres på "vogne", som via glidende skinner, skubbes ind eller ud med trucken. Skinnerne har en hældning, og er lavest i fronten. Dette gør at de bagerste paller bevæger sig fremad, når første palle ud lastes. 

Det faktum at Push-Back er et kompakt oplagssystem, gør at du anvender pladsen i din lagerhal optimalt.

Specialkonstruktionen sikrer ligeledes at meget lidt plads i højden går til spilde.

De forskellige kanaler kan bruges til forskellige varegrupper, da systemet hele tiden bringer en ny palle ud til front i systemet, hvorfor der altid vil være en palle tilgængelig for pluk.