Det vigtigste på et lager er sikkerheden, for de ansatte og for de øvrige interessenter.

Således at ulykkerne undgås, når varer og gods håndteres.

MAS-HØVIK A/S prioriterer sikkerheden særdeles højt, bl.a. derfor er vi et aktivt medlem af FLAM (Foreningen LAgerindretning og Materialehåndtering). 

FLAM's medlemmer har forpligtiget sig til at overholde danske og fælleseuropæiske normer, standarder og lovgivningsmæssige regler, at yde kvalificeret rådgivning og at levere produkter og ydelser, der lever fuldt ud op til disse standarder.

Og husk, når du køber en pallereol opstilling ol. hos MAS-HØVIK A/S, medfølger der som standard belastningsskemaer.

MAS-HØVIK A/S har en lang række sikkerhedsprodukter, læs mere om disse nedenunder.


På stort set alle lagre og i produktionshaller mv. er der behov for afskærmning af maskiner, værkførerkontorer, tekniske installationer og lignende. Det er umuligt at undgå påkørsler fra trucks og andet kørende materiel, hvis der ikke er foretaqet en tilstrækkelig afskærmning.

Og omkostningerne til afskærmning er minimale, i forhold til de skader som kan opstå.

MAS-HØVIK A/S har gennem årene monteret vægafskærmninger hos et stort antal virksomheder.

Vi kan tilbyde et modulopbygget system af sigma profiler, hjørne- og midterprofiler, som er meget holdbart og fleksibelt.

Anvendelsesmuligheder, sikkerhed: 

Aflæg med gitterriste kan fx bruges til:

Langside håndterede EUR paller, halvpaller, paller på specialmål samt paller af dårlig kvalitet, som er uegnet uden understøtning i en pallereol.

Hermed opnås en fleksibel oplagring med forskellige størrelser paller.

Ligeledes sikres nedfald af paller, fx hvor truckførerne har svært ved at placere pallen korrekt.

Eksempel:

Kunde ønsker sikring mod nedfald af paller, på Mecalux Pallereol, dybde 1100 mm, bredde 2700 mm.

Løsning:

2 stk. galvaniserede gitterriste pr. aflæg. Dimension rist: 995x1340x38 mm. 

Rygnet


Ét af faremomenterne på det arbejdende lager, er det kørende materiel, samt håndteringen af det oplagrede gods. Vi må erkende, at intet kan stoppe en truck i dynamisk bevægelse, selv ikke en fritstående pallereol. Derfor har vi en lang række af nødvendige sikkerhedsprodukter, som alle medvirker til at mindske risikoen ved eventuelle påkørsler af reoler.

Et meget vigtigt sikkerhedsprodukt er rygnet til fritstående enkelte pallereoler.

Rygnet monteres på bagsiden af pallereolen med konsoller, og hindrer dermed nedstyrtning af pallegods. 

Arbejdstilsynet forlanger rygnet monteret på fritstående enkeltreoler ud mod frie områder og arbejdsområder.

MAS-HØVIK A/S kan skræddersy rygnet til alle typer pallereoler, såvel nye som gamle.


Rygnet, fotogalleri 1

Rygnet, fotogalleri 2

Der er krav om sikring mod personskader i de områder på lageret, hvor der foregår plukning eller andre arbejdsfunktioner i eller under reoler. Nedenfor illustreres forskellige situationer, hvor der skal sikres med nethylder eller tilsvarende mod nedfald af gods eller paller.
Områder der skal sikres mod personskader omfatter:

  • Bærelag over plukkepladser
  • Bærelag over gennemkørsler
  • Bærelag over flugtveje
  • Bærelag over opsatte slangevindere samt brandskabe
  • Bærelag over monterede el tavler eller lign.

I forbindelse med valg af sikringshylde er det meget vigtigt, at parametre som godsdimension, vægt og palletype tages i betragtning, når dimensioneringen af sikringshylden foretages.


Læs mere her, pdf fil:


Ét af faremomenterne på det arbejdende lager, er det kørende materiel, samt håndteringen af det oplagrede gods. Vi må erkende, at intet kan stoppe en truck i dynamisk bevægelse, selv ikke en fritstående pallereol. Derfor har vi en lang række af nødvendige sikkerhedsprodukter, som alle medvirker til at mindske risikoen ved eventuelle påkørsler af reoler.

Stolpebeskyttere monteres i gulvet med ekspansionsbolte. Stolpebeskytterne er fritstående, og en eventuel påkørsel vil derfor ikke overføres til reolen. 

Stigebenbeskyttere anvendes til at beskytte stigebenet, og anvendes typisk, hvis man erfaringsmæssigt ved, at et område på stigebenet er udsat. Vores stigebensbeskytter er designet med den spidse front, så truckens gafler vil glide ud til en af siderne. Stigebenbeskyttere monteres direkte på stigebenet.

Ét af faremomenterne på det arbejdende lager er det kørende materiel samt håndteringen af det oplagrede gods. Vi må erkende, at intet kan stoppe en truck i dynamisk bevægelse - og slet ikke en fritstående pallereol. Derfor har vi udviklet en hel række af nødvendige sikkerhedsprodukter, som alle medvirker til at mindske risikoen ved eventuelle påkørsler af reoler. Et af de vigtigste sikkerhedsprodukter er truckværn. Jfr. normen EN 15635 skal truckværn monteres for enden af alle de frie reolgavle, hvor der kører truck eller stabler. Truckværnet skal have en højde på min. 400 mm.

Vores truckværn er ekstra stærke:

Der findes mange forskellige truckværn på markedet. Det er dog meget vigtigt at fokusere på design og kvalitet, da omkostningerne til et dårligt truckværn er stort set ligeså høje som et stærkt truckværn med gennemtænkt design. MAS-HØVIK A/S har udviklet et specielt stærkt truckværn, som forankres til det underliggende gulv med ekspansionsbolte. Truckværnet monteres ved alle frie gavlender og i gennemkørsler. Truckværnet leveres som standard i 2 længder til henholdsvis enkeltreol og dobbeltreol. Herudover leverer vi ofte specialtilpassede løsninger. Vores truckværn overholder naturligvis de gældende standarder. De er derfor 400 mm høje og lukkede fra gulv til top. Mange truckværn på markedet er ikke lukket hele vejen op fra gulv til 400 mm højde. Erfaringsmæssigt kan vi dog se, at dette er meget vigtigt, da der ofte sker skader på den bagved stående pallereol, hvis gaflerne kan komme ind under truckværnet. Truckværnet er opbygget af 2 stk. signal-gule hjørner og et kraftigt zigma profil imellem hjørnerne. Denne konstruktion medfører tillige, at det er muligt, at man kun udskifter den påkørte del af truckværnet. En påkørsel betyder derfor nødvendigvis ikke, at hele truckværnet behøver at blive udskiftet.

Det er rentabelt at investere i sikkerhed:

Det er meget vigtigt at sørge for at sikkerheden er i orden på lageret. En påkørsel af en reol kan medføre en sammenstyrtning af hele reolsystemet med store økonomiske konsekvenser til følge i forhold til reolsystemet, men også det oplagrede gods. Vigtigst af alt er dog risikoen for alvorlig personskade for de personer, der opholder sig på lageret. Ved montering af truckværn for frie endegavle kan man med begrænsede omkostninger sikre sig, at ovenstående situationer med skader minimeres betragteligt.

Gennemtænkt design:

Vores truckværn er ikke bare stærke – designet er også gennemtænkt, således at vi kan levere en komplet løsning indenfor sikkerhed, der giver et flot helhedsindtryk på dit lager. Se mere information om vægbeskyttelse og stolpebeskyttere til dit lager eller produktion.