Vi lever i en tid med stadige forandringer. Udviklingsevne, virksomhedsånd og konstant satsning på ny teknologi og arbejdsprocessor er i dag vigtigere end nogensinde tidligere for at realisere virksomhedens mål og visioner. Mange virksomheder vil ved en investering i lagerautomater opnå kapacitetsoptimeringer, omkostningsreduktion samt en væsentlig forbedret lagerstyring.

MAS-HØVIK A/S har gennem mange år solgt lagerautomater til forskellige brancher, og har derfor opbygget en stor erfaring, som vi gerne deler med dig som kunde.

Ved anskaffelse af lagerautomater er det springende punkt, hvilken styring og WMS der følger produktet. Ofte ses det, at det er små simple systemer med meget basale funktionaliteter. En investering i en lagerautomat foretages for at optimere og effektivisere sit lager, og så må man ikke være begrænset af en simpel styring, der f.eks ikke kan håndtere batchplukning eller tilslutning af put-to-light og pick-to-light systemer. Man skal sørge for at investeringen giver den fulde gevinst!


Ved at vælge den rigtige lagerautomat opnår man kort sagt - væsentlig pladsbesparelse kombineret med høj effektivitet, valide data og lave omkostninger!!

Samtidig med en væsentlig lagerrationalisering opnår man en høj grad af beskyttelse af de oplagrede varer, der sikkert og forsvarligt hentes frem til operatøren.

I centrum af liften arbejder en computerstyret elevator - den såkaldte ekstraktor. Foran og bag ekstraktoren er lokationerne hvor hylderne anbringes. Adgangen til lagerlokationerne sker elektronisk via ekstraktoren, som lagrer eller udlagrer den forespurgte hylde. Ved hjælp af den indbyggede automatiserede højdekontrol lagres hylderne altid på en lokation, hvor den mest optimale lagring opnås.


Ind og udlagring sker gennem åbningen i automatens front, der er placeret i en korrekt ergonomisk højde. Lagerautomaten kan endvidere leveres med flere ind- og udlagringsåbninger til brug i de tilfælde, hvor den går gennem flere etager i en bygning.

Facts:

 • Over 60% mere lagerplads end i traditionelle løsninger!
 • Automatisk højdeoptimering ved indlagring
 • Mulighed for lagring af stort set alle produkter - også tunge og store produkter
 • Mange forskellige belastninger pr. hylde
 • Bæreevne pr. automat op til 60.000 kg
 • Varerne lagres beskyttet og håndteres skånsomt
 • Høj effektivitet og lave omkostninger
 • Større mulighed for lagerstyring og indkøbsoptimering
 • ABC optimering eller intelligent lokationsplacering for konstant optimering af plukkehastigheder
 • Automaten kan indbygges i højden så den er tilgængelig med betjeningsåbning på flere etager
 • Et tilhørende WMS lagerstyringssystem der adskiller sig markant fra de normale gængse automatsystemer
 • Et stort antal optioner, som f.eks. adgangskontrol på hyldeniveau, Pick-to-Light, Put-to-light i forbindelse med batch plukning samt mange flere muligheder

MAS-HØVIK A/S tilbyder lagerautomater af såvel paternostre typen, som liftautomaten.