Gennem alle årene, har vi lagt stor vægt på service, og på at sikre kvaliteten, lige fra tilbudsfasen og til færdig montage.

Derfor anvender vi også udelukkende professionelle montører i vores montageafdeling.

Vore montører har mange års erfaring indenfor montering og demontering af alle reoltyper og fabrikater, indskudte etager, lagerautomater mv.


MAS-HØVIK A/S har stor fokus på kvalitet og sikkerhed, og har gennem virksomhedens mangeårige erfaring stor viden omkring de faremomenter der er på et lager. Derfor hjælper vi også rigtig mange virksomheder med, at opretholde et højt sikkerhedsniveau på deres lager ved at forestå det årlige lovpligtige serviceeftersyn.

Det kan vi også tilbyde din virksomhed.

Der er mange gode grunde til at prioritere vedligehold og sikkerhed på lageret højt:

  • Primært for at have ordentlige og sikre forhold for de mennesker som færdes på lageret - medarbejdere, kunder, leverandører mv.
  • Forebyggelse og vedligehold giver færre omkostninger, og sikrer en forsvarlig oplagring af dine varer
  • Et sikkert og vedligeholdt lager fremstår seriøst i forhold til eksterne interessenter
  • Opnå et godt og konstruktivt samarbejde med de relevante offentlige kontrol myndigheder

Der er fra myndighedernes side en skærpet fokus på sikkerheden på lagre, hvilket naturligvis skyldes, at lageret kan være et farligt sted at færdes, såfremt forholdsregler og inventar ikke anvendes og vedligeholdes korrekt. Sikkerheden er blevet skærpet yderligere ved indførelsen af den fælles europæiske standard, DS/EN 15635 Stationære opbevaringssystemer af stål – Anvendelse og vedligeholdelse af udstyr til opbevaring.

I henhold til DS/EN15635 skal virksomheden have en systematisk kontrol af lagerinventar. Det skal efterses minimum én gang årligt, og eftersynet skal kunne dokumenteres. For at sikre et konstant højt sikkerhedsniveau på dit lager, i henhold til de nye standarder, tilbyder vort uddannede serviceteam at foretage kontrolfunktionen.

Et årligt serviceeftersyn fra MAS-HØVIK A/S indeholder følgende:

  • I registreres i vort service system, som sikrer at vi kommer hvert år. På den måde fritages I for at administrere og sikre overholdelsen af det lovpligtige årlige eftersyn
  • En professionel og omfattende gennemgang af vores erfarne reolinspektører, iht. DS/EN15635
  • Kontrolrapport der detaljeret beskriver de forhold der er konstateret under eftersynet, og dokumentation for at det årlige eftersyn er overholdt
  • Tilbud på udbedring af eventuelle fejl/mangler konstateret under eftersynet
  • De årlige kontrolrapporter arkiveres i vort service system, hvilket giver mulighed for evaluering af for eksempel gentagne brugerfejl mv.